Aselya Nielsen (foredrag)

Søndag d.19.januar kl.13.00-13.45
Foredrag: HealthBeing – din personlige vej mod mere bevidsthed, sundhed og balance.

HealthBeing er et sundhedskoncept med 7 niveauer af sundhed.

For at trives bliver vi nødt til at forholde os til alle 7 niveauer, men det varierer fra person til person, hvilket niveau vi naturligt ”snakker” bedst sammen med.

De forskellige niveauer stimuleres og stabiliseres på forskellig vis, og det er vigtigt at vide, om man bedst ”snakker sundhed” med sin krop, tanker eller følelser.

På dette foredrag gennemgår vi de 7 niveauer af sundhed, og vi afprøver gennem korte øvelser forskellige metoder til at stabilisere krop, tanker og følelser.

Du får mulighed for at mærke, hvordan DU bedst kommunikerer ift. sundhed, samt inspiration til at bruge de 7 niveauer henimod mere sundhed, balance og trivsel.

Lukket for kommentarer.