Grith Gough (stand)

Kunst-terapi
Det er et grundvilkår for mennesket at være skabende og din skabende kraft kan finde sit udtryk på mange måder.
Den terapi jeg praktiserer og tilbyder, er funderet i Antroposofisk kunst-terapi, som bygger på et holistisk menneskesyn, der tilgodeser både din krop sjæl og ånd.
Du behøver ikke hverken kunne tegne, male eller modellere, for at gå i kunst-terapi.
Det terapeutiske virke ligger i den skabende proces og som terapeut er min opgave at vejlede, guide og støtte dig i en individuelt tilrettelagt kreative proces.
Det er derfor kun din lyst til at udforske din egen skaberkraft og kreative potentiale, der er afgørende for terapiens virkning.
Alle mennesker har skaberkraft og et kreativt potentiale – får du udnyttet dit?
www.kunst-terapeut.dk

Healings Billeder
Jeg tilbyder desuden originale akvareller, med eller uden ramme.
Disse billeder opstår når jeg selv arbejder kunstnerisk og oftes i samarbejde med den åndelig verden.
Kom forbi og se om du kan mærke den healende energi i dem.

www.grithstagaard.com

Lukket for kommentarer.