Heidi Strandberg Andreasen (foredrag)

Lørdag d.15.oktober kl.13.00 – 13.45
Lokale 2
Foredrag: Bevidst nærvær – Vejen til din sjæl.

Under dette foredrag bliver du præsenteret for 45 minutter med bevidst nærvær. Vi tager kontakt til hvert vores vågne bevidste nærvær i en guidet meditation.

Vi bruger guidede mindfulness-meditationer til at træne bevidst nærvær, fordi det bevidste nærvær tit smutter væk fra os, uden at vi opdager det.

Med det bevidste nærvær får vi en ny måde at være i verden på. Vi bliver opmærksomme på en ny måde. Opmærksomme også på vores tanker og vores følelser. Vi bliver mere bevidste og kan dermed tage klogere valg, der er baseret på det, der er vigtigt for os fremfor valg, der er styret af vores tanker og følelser.

45 minutter hvor vi træder ind i nuet, ind i øjeblikket, vi møder, det, der er. Vi giver slip på domme og vurderinger og ER. Vi er ikke på vej noget andet sted hen. Vi tillader os bare at være.

Vi kan tænke noget om livet … Og vi kan sanse livet. Og vi gør begge dele.

Du er også velkommen.

Lukket for kommentarer.