Jean Ascher (stand)

Urantia Bogen:

Som læser af The URANTIA Book, URANTIA Bogen siden 1976 og med den personlige åndelige udvikling, forståelse & bevidsthed dette har medført, ønsker

Jeg hermed at delagtiggøre en større kreds af mennesker i denne åndelig inspiration, kosmologi & filosofi, som betegner sig selv som den femte åbenbaring til vores planet, Urantia.
Urantia Bogen er den seneste epokegørende præsentation af sandheden til de jordiske væsener på Urantia.

Urantia Bogen’s mission, er at fostre personlig åndelig erfaring og en forhøjet opmærksomhed på vores individuelle forhold til vores Universelle Fader – og til hinanden og universernes univers hvori vi alle er.

Den harmoniserer filosofi, kosmologi og spiritualitet så det står i et rimeligt forhold til den intellektuelle og kulturelle udvikling i en tidsalder med hastige videnskabelige fremskridt.

Bogens mission er at bringe alle folk på jorden forhøjet kendskab til den evolutionære historiske udvikling af mennesket, de mange forskellige himmelske personligheder, deres relation til os, bl.a. Caligastia, Lucifer, Satan, Adam & Eva, Melkisedek, Jesus, og samtidig fortrænge den nuværende traditionelle teologiske religion om Jesus med en ny dynamiske, levende fortolkning. En beretning fra før ankomsten til jorden, samtlige 36 års liv i talrige detaljer og dyb indsigt, aldrig før fortalt, til afslutningen, og de 19 genopstandelser, inden han forlader planeten og frem til hvem og hvor han i dag er..

Den engelske version kan købes ved standen 49, hvor man også kan finde 11 hæfter/ bøger, med tilknyttede emner fra Urantia bogen, oversat til dansk.

Lukket for kommentarer.