Jørgen Løvstad – Viborg Stift (foredrag)

Lørdag d.13.januar kl.15.00 – 15.45
Foredrag: Pilgrimsrejse – en indre rejse

  • Langsomhed.
  • Bekymringsløshed.
  • Frihed.
  • Enkelhed.
  • Stilhed.
  • Spiritualitet.
  • Fællesskab.

Ovenstående ord er De såkaldte syv pilgrimsord.

Når man ser hvert enkelt ord, er der fra ens indre et råb fra det dybeste om at leve i netop disse dimensioner. Tiden er så modsat de ord, som den næste kan være:
Høj hastighed – jo højere jo bedre.
Bekymringer over alt det, som vi fordres med gennem medierne
Ufrihed – bundethed.
Kompleksitet.
Larm og støj – støjkilderne er mange
Mangel på ånd – kun det der kan måles og vejes vinder indpas.
Ensomhed – tidens store pest.

En pilgrim er en person, der rejser til et helligt sted af religiøse grunde, fx af fromhed, som bod eller for at opnå noget – men den definition er for snæver – en pilgrimsrejse er først og fremmest en indre rejse – som hen ad vejen får et fysisk udtryk – kommer til at præge vores liv i en anderledes retning, hvor helse på alle plan tilgodeses.

Jørgen Løvstad er sognepræst i Thorning, Vium og Grathe, og engageret i Viborg Stifts pilgrimsprogrammer og i Thorning kirkes og bys pilgimsherberg

 

Lukket for kommentarer.