Nordisk Sjæl (foredrag)

Lørdag d.14.oktober – kl.15.00 – 15.45 i Lokale 1
Søndag d.15.oktober – kl.15.00 – 15.45 i Lokale 1
Naturspiritualitet og animisme – med trommeseance i slutningen af foredraget.

Nordisk Sjæl er et center for personlig og spirituel udvikling, beliggende naturskønt ved vandet på Nordfyn. Vi tilbyder forskellige former for healing, naturterapi, shamanisme og clairvoyance. Vi vil i dette foredrag fortælle om, hvad naturspiritualitet kan være, og hvordan vi kan bruge det i vores liv.

Vi lever i en tid, hvor mennesket bliver mere og mere klar over, at vi er en del af naturen eller Moder Jord – og at vi ikke kan behandle hende, som det passer os. I den vestlige kultur har det igennem mange hundrede år været den generelle opfattelse at se mennesket som adskilt fra naturen, og at vi samtidig er denne overlegen. Det har for mange medført en form for rodløshed og tomhedsfølelse, som kan være svær at definere og dermed arbejde med. Man kan sige, at når vi bliver løsrevet fra vores ophav – jorden – kan konsekvensen blive, at vi mangler en central del af os selv. Vi er i vores hoveder og glemmer jordforbindelsen, og lidelser som stress, angst og depression får nemmere ved at tage magten fra os. Mange mennesker er ikke rigtig klar over, at verdens bedste medicin er lige uden for vores dør. 

Naturen er det helt centrale hos os. Der er en særlig kraft i naturen, som man kan arbejde og forbinde sig med. Vores spirituelle ståsted er animismen. Vi mener, at alt i naturen har ånd – lige fra stenen på marken til træet i skoven – og at disse ånder kan kontaktes, hvis blot man ved hvordan. Vi tror også, at verden er befolket af andre væsener end os -vætter, diser, turser osv. og at disse, hvis de bliver behandlet med respekt, kan være os til hjælp med mange ting i vores liv. Det modsatte kan dog også være tilfældet, hvis de ikke respekteres. Vi arbejder ligeledes med kraftdyr – eller åndedyr/totemdyr/spiritanimals – kært barn har mange navne. Vi bliver alle tildelt et kraftdyr ved vores fødsel, som er en af de primære åndehjælpere i vores liv. Mange moderne mennesker mister denne kontakt efterhånden, som de bliver voksne og distancerer sig mere og mere fra den åndelige verden. Denne distance fra vores åndelige hjælper/ hjælpere kan give en følelse af tomhed, fremmedgjorthed og kraftesløshed. Heldigvis er det altid muligt at genoptage kontakten til ens dyr f.eks. gennem trommerejser og anden shamanistisk praksis.

Vi afslutter foredraget med en trommeseance, der forhåbentlig kan give tilskuerne en personlig oplevelse af, at forbinde sig til jorden.

Lukket for kommentarer.